Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 4.000€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήματα Ιατρικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση 3.800€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 6.800€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα 3.000€ 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Επιστήμη των Υπολογιστών Δωρεάν 31/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική 700€ 30/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Διατμηματικό ΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης 3.000€ 30/05/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία Δωρεάν 19/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιατρική Σχολή Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου Δωρεάν 12/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 2.500€ 12/04/19Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες