Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 2.400 ευρώ 21/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική 2.400 ευρώ 21/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Κρήτης Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης: Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία 2.400-3.000 ευρώ 21/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Κρήτης: Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς 2.850 ευρώ 21/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Αθήνας Οπτικής και Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήνας: Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου 3.000 ευρώ 20/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Θεσσαλίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Θεσσαλίας: Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών 3.000 ευρώ 20/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 1.500 ευρώ 19/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Ελλάδα: εκκλησιαστική ιστορία και πολιτισμός €1.800 15/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 4.500 ευρώ 14/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Αθήνας Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕΙ Αθήνας: Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 3.200€ 13/12/17Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες