Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χημικών Μηχανικών Χημική και Βιομοριακή Μηχανική 1.500 15/06/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διατμηματικό Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού 1.800 01/06/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΠΘ:Διοικητική Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 12.000 ευρώ 31/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση 5.125 ευρώ 31/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νομικών Επιστημών Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις 4.000 ευρώ 31/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 1.500 ευρώ 21/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία 1.500 ευρώ 21/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ Δημόσια Υγεία 1.500 ευρώ 21/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών Δωρεάν 11/05/18Ολόκληρη η προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 4.500 ευρώ 30/04/18Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες