Βρείτε, τώρα, το πρόγραμμά σας

Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Τίτλος Δίδακτρα Προθεσμία
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος οπτικός Επιστήμη Δεδομένων €4.000 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα €2.500 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Γιατροί του Κόσμου Δίκαιο Τέχνης και Διαχείριση Τέχνης €4.000 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Γιατροί του Κόσμου Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία €4.000 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Νομικών Επιστημών Διεθνικό και Ευρωπαικό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση €4.000 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Ανθρωπιστικών Επιστημών Κλασσική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας €2.500 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Νομικών Επιστημών Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική €4.000 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Γιατροί του Κόσμου Στρατηγικός Σχεδιασμός Προιόντων €4.000 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα €2.500 10/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εξειδίκευση Διοίκηση της Εκπαίδευσης €3.000 09/10/17Ολόκληρη η προκήρυξη

Σελίδες