Παράταση για 31 μεταπτυχιακά προγράμματα (links)

Ειδήσεις
Παράταση για 31 μεταπτυχιακά προγράμματα (links)
Αιτήσεις έως την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
Πατήστε τα ενεργά links για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/04/2018 | 08:00

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2018:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl). 

Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σχετικά Άρθρα