Πάντειο: Δωρεάν μεταπτυχιακό στην «Κοινωνική Πολιτική»

Ειδήσεις
Πάντειο: Δωρεάν μεταπτυχιακό στην «Κοινωνική Πολιτική»
Ολόκληρο το πρόγραμμα
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
21/06/2018 | 12:15

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής».

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 06/07/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.koinpolpanteion.gr/met_start.htm