Παν/μιο Σορβόνης, Αιγαίου, Χαροκόπειο: Κοινό μεταπτυχιακό στον τουρισμό

Ειδήσεις
Παν/μιο Σορβόνης, Αιγαίου, Χαροκόπειο: Κοινό μεταπτυχιακό στον τουρισμό
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα - Συμμετέχουν καθηγητές και των 3 ιδρυμάτων
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
24/08/2018 | 07:00

Τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Χαροκοπείου, σε συνεργασία με το γαλλικό Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Paris I - Panthéon Sorbonne), ανακοίνωσαν την έναρξη διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο «Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία».

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society (Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού: Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία)

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Διάρκεια: 1 έτος

Προθεσμία: 07/09/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.tourismheritage.hua.gr/