Παν/μιο Πατρών: Μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα

Ειδήσεις
Παν/μιο Πατρών: Μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα
Λήγει η προθεσμία
Καπέλα αποφοίτησης και πτυχία
10/06/2019 | 06:00

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: "Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών".

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Κατευθύνσεις

 1. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
 2. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
 3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα παρακάτω πιστοποιητικά που αναφέρονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26500, Ρίο, τηλ.: 2610996502 –2610996504), όπως επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα): ΕΔΩ

 •  Αίτηση:
 • Αντίγραφο Διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Στόχοι υποψηφίου ως προς την συμμετοχή του στο ΠΜΣ
 • Περίληψη διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας 
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
Microsoft Office document icon
prokhryji_pms_2019-2020_1.doc
Σχετικά Άρθρα