Παν/μιο Κρήτης: Νέα μεταπτυχιακά σε δύο πεδία (δωρεάν)

Ειδήσεις
Παν/μιο Κρήτης: Νέα μεταπτυχιακά σε δύο πεδία (δωρεάν)
Προθεσμίες - Η «ταυτότητα» των προγραμμάτων
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
06/08/2018 | 07:15

Τα τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών και Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν δύο νέα δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα στα αντικείμενα:

  • «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές»
  • «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών»

(1) Αντικείμενο: Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές 

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: 31/8/2018

 

(2) Αντικείμενο: Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών 

Δίδακτρα:  Δωρεάν

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: 31/10/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
https://www.uoc.gr/studies-at-uni/postgraduate-studies