Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία (δωρεάν)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία (δωρεάν)
Το πρόγραμμα παρέχει δίπλωμα ειδίκευσης μετά από διετείς σπουδές
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
11/07/2018 | 07:30

Το τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στη γνωστική περιοχή "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία". 

Το μεταπτυχιακό οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από διετείς σπουδές.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 4 - 8 εξάμηνα

Προθεσμία: 29/9/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://pms-phl.fks.uoc.gr/