Μεταπτυχιακό στις Υδατοκαλλιέργειες (Παν/μιο Κρήτης)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό στις Υδατοκαλλιέργειες (Παν/μιο Κρήτης)
Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στα 4.500 ευρώ
Ειρήνη Αγάθου
30/01/2018 | 07:15

Το τμήμα Βιολογίας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Universite de Nantes (Γαλλία), διοργανώνει Erasmus Mundus στις «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία».

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το δίπλωμα, το συντομότερο δυνατό για να εξασφαλίσουν μια θέση στο πρόγραμμα. Οι συνεντεύξεις θα διεξάγονται σε συνεχή βάση.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία»

Δίδακτρα: 4.500 ευρώ

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: Έως 3/08/2018

Email: ACES@sams.ac.uk

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα. Helen Bury

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://www.emm-aces.org/