Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μηχανική Περιβάλλοντος (Δωρεάν)

Ειδήσεις
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μηχανική Περιβάλλοντος (Δωρεάν)
Πραγματοποιείται προφορική ή γραπτή εξέταση από ειδική επιτροπή
Ειρήνη Αγάθου
09/12/2017 | 19:15

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει με τίτλο «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος».

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος που οδηγεί στη λήψη ειδικευμένου πτυχίου είναι τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος»

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία αιτήσεων: Έως 26/01/2018

Αιτήσεις: ΕΔΏ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.Β.Τσώλης

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/index.php?option=com_content&task=vie...