Δωρεάν μεταπτυχιακά σε τρία αντικείμενα

Ειδήσεις
Δωρεάν μεταπτυχιακά σε τρία αντικείμενα
Από το πανεπιστήμιο Κρήτης - Δείτε τα ειδικά δικαιολογητικά αξιοποιώντας τους ενεργούς συνδέσμους
μεταπτυχιακό
Μιχάλης Τσιλιβάκος
05/06/2018 | 12:00

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα εξής δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα:

Αντικείμενα:  

Δίδακτρα: Δωρεάν

Διάρκεια: 24 μήνες

Προθεσμία: 29/06/2018

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://eilotas.chemistry.uoc.gr/uocchem/index.php?option=com_content&task=cat...