ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Εξειδίκευση στην διαχείριση περιβάλλοντος

Ειδήσεις
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Εξειδίκευση στην διαχείριση περιβάλλοντος
Προθεσμία, δικαιολογητικά και πληροφορίες
Ένα βιβλίο έχει μέσα στις σελίδες ένα κίτρινο λουλούδι και βρίσκεται στο έδαφος
11/09/2018 | 07:15

To Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), με τίτλο: «Διαχείριση Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Ειδικεύσεις: 

 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

-Πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

-Πτυχιούχοι ΤΕΙ 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλής γνώσης)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 30%
 • Δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου (συντελεστής βαρύτητας 20%)
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (10%)
 • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου(συντελεστή βαρύτητας 20%)
 • Επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%

Παρακολούθηση μαθημάτων: Υποχρεωτική

Τύπος φοίτησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες 

Δίδακτρα: 2.250€ συνολικά (καταβάλλονται σε τρείς ισόποσες δόσεις)

Προθεσμία: έως Παρασκεύη 28 Σεπτεμβρίου 2018

Στείλτε τα παραπάνω δικαιολογητικά, σε μορφή PDF, στο εξής e-mail: 

infoenviron@teithe.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 •  Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τηλέφωνο:  2310013865 & 2310013862 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινά 10:00 – 13:00)