Νέα μεταπτυχιακά (20 θέσεις) από το ΤΕΙ Πελ/νήσου

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά (20 θέσεις) από το ΤΕΙ Πελ/νήσου
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Ανοιχτά βιβλία
19/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου ανακοινώνει την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι (Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι):

 • Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
 • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνολόγων Γεωπόνων
 • Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Βιοτεχνολογίας
 • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Φυτικής παραγωγής
 • Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
 • Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση:
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
 5. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 6. Τεκμηρίωση ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
 7. Δύο συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό χώρο
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων, αστυνομικής ταυτότητας

Αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ΠΜΣ- ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα 24100.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες:

E-mail: tetro@teikal.gr

Τηλέφωνο: 2721045132