Μεταπτυχιακό σε Νανοτεχνολογία και Ενεργειακές Εφαρμογές

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό σε Νανοτεχνολογία και Ενεργειακές Εφαρμογές
Προθεσμία, μοριοδότηση , πληροφοριές
Μπλε συνδέσμοι νανοτεχνολογίας
13/09/2018 | 07:15

Νέο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, από το ΑΕΙ και ΤΕΙ Κρήτης, με τίτλο «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές – Nanotechnology for Energy Applications».   

Συμμετέχουν:

  • Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών (Πανεπιστήμιου και Πολυτεχνείου)
  • Πτυχιούχοι Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ

Κριτήρια: 

-Βαθμός πτυχίου - ΒΠ (Μόρια = 5*ΒΠ)

-Γνώση αγγλικής γλώσσας και πιστοποίηση αυτής

-Πιστοποίηση γνώσης επιπέδου(Άριστης (Γ2/C2) 30 μόρια,Πολύ καλής (Γ1/C1) 20 μόρια,Καλής (Β2/B2) 10 μόρια)

-Εμπειρία στο αντικείμενο

-Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ

Μέγιστη βαθμολογία: 30 μόρια.

Τα μόρια προκύπτουν από:

(α) Τη συνάφεια της πτυχιακής εργασίας του Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

(β) Τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Τα μόρια προκύπτουν από το άθροισμα των συντελεστών απήχησης.

Δικαιολογητικά:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
  3. Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση mscnano@staff.teicrete.gr απευθείας από τους συντάκτες τους) 
  4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  6. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  7. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τύπος φοίτησης:  Πλήρης - Μερική 

Διάρκεια:

-18 μήνες (πλήρης φοίτηση) 

-30 μήνες (μερική φοίτηση) 

Προθεσμία: έως Παρασκεύη 28 Σεπτεμβρίου 2018

Για περισσότερες πληροφορίες: 

            Δρ. Μηνά Στυλιανάκη

Τηλέφωνο: +30 2810379775 και +30 2810379844

Fax: +30 2810379775

E-mail: mscnano@staff.teicrete.gr

Σχετικά Άρθρα