Νέα μεταπτυχιακά από το Πολυτεχνείο Κρήτης (60 θέσεις)

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Πολυτεχνείο Κρήτης (60 θέσεις)
Κατευθύνσεις, πιστοποιητικά, προθεσμία
16/06/2019 | 06:00

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, με τίτλο: ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία:

Κατευθύνσεις

  1. Μάρκετινγκ
  2. Χρηματοοικονομική
  3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 21 Ιουλίου 2019