Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
14/04/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο, τίτλο άλλου Π.Μ.Σ., κ.λπ.)
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας 
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: 

Πληροφορίες:

- κα Κουγιουμτζίδου Ελένη

Διεύθυνση: Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος

Τηλέφωνο: 24210-74934

Fax: 24210-74997

Ε-mail: pgsec@e-ce.uth.gr

Σχετικά Άρθρα