Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
25/04/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προκηρύσσει την έναρξη 1ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος: «Sustainability and Quality in Marine Industry – Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία».

Κατευθύνσεις: 

 1. Blue Growth - Γαλάζια Ανάπτυξη
 2. Quality in Shipping - Ποιότητα στη Ναυτιλία

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας 
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 5.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

-Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113)

Τηλέφωνα: 2104142397, 210 4142175

Fax : 210 414 2419

E-mail : [email protected] και [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiaka.pdf