Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δικαιολογητικά, κριτήρια αξιολόγησης, προθεσμίες και στοιχεία επικοινωνίας
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο και γυαλιά μυωπίας
01/12/2018 | 06:00

To τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει προς πλήρωση 20 θέσεις για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Τίτλος Προγράμματος: «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Πολιτιστικών αγαθών
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα

Στείλτε την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο e-mail: gram-master-conservation@uniwa.gr

Δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση:
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 7. Αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης αγγλικών με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά
 8. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 9. Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας
 10. Πιθανή ερευνητική ή συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα
 11. Άρρενες υποψήφιοι: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

 • Βαθμός πτυχίου 30%
 • Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας 10%
 • Πιθανή συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
 • Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόληση με αντικείμενα του προγράμματος 15%
 • Προσωπική συνέντευξη 30%

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.800€

Προθεσμία: έως 8 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: ΕΔΩ

-Γραμματεία

E-mail: gram-master-conservation@uniwa.gr

Σχετικά Άρθρα