Νέα μεταπτυχιακά από το Καποδιστριακό (Δωρεάν)

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Καποδιστριακό (Δωρεάν)
Ολόκληρο το πρόγραμμα
04/05/2019 | 06:00

Τα Τμήματα Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), λειτουργούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)".

Κατευθύνσεις:

 1. Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία 
 2. Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντιστοίχιση μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο υποψήφιος
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πτυχίο ξένων γλωσσών 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δημοσιεύσεις, σχετική ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία 
 • Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Μία φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (μόνον Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:00-14:00), είτε να αποστείλουν συστημένη επιστολή ταχυδρομικά με σφραγίδα Ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ (2os όροφος, υπόψη κας Π. Στεφανάτου), Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφος, Τ.Κ. 157 84.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες - 26 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 21 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες: 

- Γραμματεία

Τηλέφωνο: 210-727.6825

- κα Π. Στεφανάτου

E-mail: [email protected]

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
kapodistriako.pdf