Νέα μεταπτυχιακά από το Δημοκρίτειο

Ειδήσεις
Νέα μεταπτυχιακά από το Δημοκρίτειο
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
28/01/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: "Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου".

Κατευθύνσεις:

  1. Ειδίκευση στην περιεγχειρητική μελέτη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών
  2. Ειδίκευση στην εκτέλεση αγγειακών προσπελάσεων

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 2.200 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη: