Νέα διατμηματικά μεταπτυχιακά από το ΟΠΑ

Ειδήσεις
Νέα διατμηματικά μεταπτυχιακά από το ΟΠΑ
Οι υποψήφιοι δύνανται να παρακολουθήσουν τα προγράμματα με πλήρη ή μερική φοίτηση
Ποσοστά
Μαρία Πέππα
04/09/2018 | 12:30

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) παρέχει νέο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με δύο διατμηματικά προγράμματα, σε τομείς της Οικονομικής Επιστήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι, συγκεκριμένα, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με πλήρη (full time) ή μερική (part time) φοίτηση τους εξής κύκλους σπουδών (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων):

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πλήρης Φοίτηση: 7.250€/Μερική Φοίτηση: 12.500€ [με 3 κατευθύνσεις ειδίκευσης από τα τμήματα Οργάνωσης-Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ-Επικοινωνίας] (αιτήσεις έως 14/9)
  • Χρηματοοικονομική και Τραπεζική - Πλήρης Φοίτηση: 5.400€/Μερική Φοίτηση: 7.000€  [από τα τμήματα Διεθνών-Ευρωπαϊκών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης] (αιτήσεις έως 19/9)

Η ταυτότητα των προγραμμάτων

Αντικείμενο: Οικονομική Επιστήμη

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες (part time ή full time)

Πληροφορίες: http://www.mba.aueb.gr/# και http://mba-parttime.aueb.gr/ ή http://postbanking.aueb.gr/gr

URL
Σχετικά Άρθρα