Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε διοίκηση και οικονομία

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε διοίκηση και οικονομία
Από το ΤΕΙ Πελοποννήσου
μεταπτυχιακό
Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 3.500 ευρώ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
05/06/2018 | 07:00

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: ''Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα''.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Αντικείμενο: «Ειδίκευση στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό»

Δίδακτρα: 3.500 ευρώ

Προθεσμία: 20/07/2018

Διάρκεια: 18 μήνες

Φόρμα υποβολής αιτήσεων: ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρο το πρόγραμμα» για να δείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται

URL
Ολόκληρο το πρόγραμμα
http://e-mba.teipel.gr/index.php?lang=el