Μεταπτυχιακά στον τομέα της Ογκολογίας

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στον τομέα της Ογκολογίας
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Ανοιχτό βιβλίο και καπέλο αποφοίτησης
15/12/2018 | 14:00

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία".

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 • Πτυχιούχοι τµηµάτων Σχολών Επιστηµών Υγείας
 • Πτυχιούχοι Τµηµάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστηµών
 • Πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ
 • Πτυχιούχοι Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας
 • Πτυχιούχοι Βιοχηµείας, Χηµείας, Χηµικών µηχανικών, Φυσικής
 • Πτυχιούχοι Φαρµακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής


Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συµµετοχής: ΕΔΩ
 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µαθηµάτων
 4. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας σε Β2
 5. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 6. Κατάλογος δηµοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια 
 7. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς
 8. Φωτογραφία 

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Σχετικά Άρθρα