45 θέσεις για μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
45 θέσεις για μεταπτυχιακό στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό
Δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο και γυαλιά μυωπίας
06/12/2018 | 06:00

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά 45 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Τίτλος Προγράμματος: Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Κατευθύνσεις:

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη 
 • Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
 • Πολιτισμική Αγωγή

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων
 2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
 • Άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.
 • Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 • Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων (εφόσον υπάρχουν)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας
 • Συστατικές επιστολές (+στοιχεία ειδικών)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.500€

Προθεσμία: έως Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Σχετικά Άρθρα