Μεταπτυχιακά στις μουσειακές σπουδές από το ΕΚΠΑ

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στις μουσειακές σπουδές από το ΕΚΠΑ
Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμίες
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
21/10/2018 | 06:00

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τίτλος Προγράμματος: «Μουσειακές Σπουδές»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 • Πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής (ισοτιμία τίτλου τους από ΔΟΑΤΑΠ)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση:
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (με βαθμό «Λίαν Καλώς»)
 4. Αναλυτική Βαθμολογία όλων ετών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών σπουδών)
 5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
 6. Δύο Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές, σφραγισμένος και υπογεγραμμένος φάκελος
 9. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 10. Ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
 11. Καλή χρήση Η/Υ

Ύλη για εισαγωγικές εξετάσεις:

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 18 μήνες 

Δίδακτρα: 2.100€ 

Προθεσμία: έως Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Πληροφορίες: 

*Τηλέφωνο: 2107276499 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ώρες 11.30 - 15:30)

*Ιστοσελίδα Τμήματος: ΕΔΩ

*E-mail: museum-studies@arch.uoa.gr