Μεταπτυχιακά στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Δικαιολογητικά, προθεσμίες και στοιχεία επικοινωνίας
02/04/2019 | 06:00

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
 • Τίτλοι σπουδών
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα
 • Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.350 ευρώ

Προθεσμία: έως 30 Ιουνίου 2019

Αποστολή δικαιολογητικών στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού στο γραφείο 8, 1ος όροφος, νέο κτίριο, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος.

Ωράριο Γραμματείας:

 • Τρίτη (10.30-12.30)
 • Τετάρτη (17.30-19.30)
 • Πέμπτη (10.30 – 12.30)
 • Σάββατο (9.30 – 11.30)

Πληροφορίες:

Τηλεφωνο: 24210-74881

E-mail: ode@pre.uth.gr

Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα