Μεταπτυχιακά στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού
Δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
29/03/2019 | 06:00

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), λειτουργεί το εγκεκριμμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού».

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
 • Φωτοαντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρης), 6 εξάμηνα (μερική)

Δίδακτρα: 1.800 ευρώ (πλήρης), 3.600 ευρώ (μερική)

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124

- Email: pms_info@csd.auth.gr

- Τηλέφωνο: 2310-998930

- Ιστοσελίδα: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα