Μεταπτυχιακά στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στη Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτητές παρακολουθούν διάλεξη σε αμφιθέατρο
04/02/2019 | 06:00

Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από Σχολές:

 1. Επιστημών Υγείας &, Κτηνιατρική
 2. Θετικών Επιστημών
 3. Γεωπονικών Επιστημών, Δασολογίας και Επιστημών Περιβάλλοντος
 4. Πολυτεχνείου
 5. Διατροφής, Διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Δικαιολογητικά:

 • Έντυπη αίτηση:
 • Βιογραφικό σημείωμα:

  cv_1.doc

  Microsoft Office document iconcv_1.doc
  Media Folder 
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 4.000 ευρώ

Παράταση προθεσμίας: έως 20 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

- Ιστοσελίδα ΠΜΣ: ΕΔΩ

- κα Στρούλια Ιωάννα (10.00 - 14.00)

Τηλέφωνο 2410-565298