Μεταπτυχιακά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
20/05/2019 | 06:00

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Κατευθύνσεις:

 1. Τοπική Ανάπτυξη
 2. Διαχείριση Περιβάλλοντος
 3. Αγωγή Καταναλωτή

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
 • Σύντομη έκθεση (300 λέξεις) ερευνητικών ενδιαφερόντων
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δύο φωτογραφίες ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική 

Διάρκεια: 12 μήνες - 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως 5 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

Ωράριο: Δευτέρα 11:00-13:00, Τετάρτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 11:00-14:00

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα

Τηλέφωνο: 210-9549263