Μεταπτυχιακό (20 θέσεις) στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακό (20 θέσεις) στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ποιοί συμμετέχουν, δικαιολογητικά, διάρκεια, προθεσμίες
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο
09/01/2019 | 06:00

To Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΣΑΕΤ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαθέτει 20 κενές θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ, με τίτλο: «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Πολιτιστικών αγαθών
 2. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα

Δικαιολογητικά: 

 • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας:
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας
 • Πιθανή ερευνητική ή επιστημονική δραστηριότητα
 • Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων

Αρχικά στείλτε τα δικαιολογητικά μέσω e-mail: gram-master-conservation@uniwa.gr και έπειτα στείλτε τα στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος ΣΑΕΤ, ΠΜΣ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αγίου Σπυρίδωνος,12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.800 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

-Ιστοσελίδα του ΠΜΣ: ΕΔΩ

-E-mail: gram-master-conservation@uniwa.gr

Σχετικά Άρθρα