Μεταπτυχιακά στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά στα Πληροφοριακά Συστήματα
Πιστοποιητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
26/05/2019 | 06:00

Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα».

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Αιτήσεις έως 8 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

22730-82210, e-mail: dmicsd@icsd.aegean.gr (Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κα Νίκη Κυριακού)

Σχετικά Άρθρα