Μεταπτυχιακά: Πληροφοριακά Συστήματα και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά: Πληροφοριακά Συστήματα και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
02/05/2019 | 06:00

Τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Τμημάτων: 

 1. Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 2. Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Οικονομικών Επιστημών 
 4. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αντιγράφου πτυχίου
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Δύο φωτογραφίες (ονοματεπώνυμο υποψηφίου)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά: ΕΔΩ

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής

Τηλέφωνο: 2310998709 και 2310-998410

Fax: 2310-998310

E-mail: dpms_info@csd.auth.gr

- Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: ΕΔΩ