Μεταπτυχιακά "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό"
Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτητές παρακολουθούν διάλεξη σε αμφιθέατρο
15/05/2019 | 06:00

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Κατευθύνσεις:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 2. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 31 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Τηλέφωνο: 2105385285

Ε-mail msctourismos@uniwa.gr