Μεταπτυχιακά από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Προθεσμία και δικαιολογητικά
Φοιτητές παρακολουθούν διάλεξη σε αμφιθέατρο
10/09/2018 | 07:15

Το τμήμα "Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και στην Άσκηση" από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διεξάγει καινούργιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και την Άσκηση».

Γνωστικό Αντικείμενο: 

 • Μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομέα Φυσικοθεραπείας 
 • Ενίσχυση και εμβάθυνση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης της νοσηλείας και αποκατάστασης 
 • Διεπιστημονικές μελέτες και έρευνες στους τομείς νοσηλείας και αποκατάστασης
 • Εξασφάλιση της κυριαρχίας του τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης
 • Αντιμετώπιση ανάγκης για υψηλού επιπέδου στελέχη στον τομέα νοσηλείας και αποκατάστασης

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων: 

 1. Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας
 2. Πτυχιούχοι Διοίκησης επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ
 3. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής
 4. Πτυχιούχοι Ιατρικής
 5. Πτυχιούχοι Βιολογίας
 6. Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  

Δικαιολογητικά: 

 • Έντυπη αίτηση. Θα τη βρείτε εδω:  
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα αντίτυπα
 • Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή(στοιχεία για σπουδές, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Τέσσερις φωτογραφίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κτίριο Κεντρικής Διοίκησης ΑΤΕΙΘ), είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΤΕΙΘ, Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αποκατάστασης στον Αθλητισμό και την Άσκηση», Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, Τ.Θ. 141 – 57400 ΣΙΝΔΟΣ

Δίδακτρα: 2.000€ συνολικά   

Διάρκεια: 18 μήνες 

Προθεσμία: έως Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 • Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  Τηλέφωνο: 2310013102, 2310013802 και 2310013804
 • E-mail: katsaouni@admin.teithe.gr