Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Κρήτης

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Παν/μιο Κρήτης
Λήγει η προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα
Φοιτητής με στολή αποφοίτησης-απόκτηση μεταπτυχιακού
13/05/2019 | 06:00

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος οργανώνουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών".

Το μεταπτυχιακό θα υλοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας
  • Πιστοποίηση συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας
  • Συστατικές επιστολές
  • Δήλωση σκοπού και κινήτρων
  • Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φοίτησης

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
prokiryxi.pdf