Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (60 θέσεις)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (60 θέσεις)
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία και ιστοσελίδα
στοιβαγμένα βιβλία, πτυχίο, καπέλο αποφοίτησης, υποτροφίες
04/04/2019 | 06:00

Το Τμήμα Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο».

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Σχολών - Επιστημών:

 • Υγείας
 • Θετικών
 • Γεωπονικών
 • Χημείας
 • Λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος Τμημάτων Πανεπιστημίων
 • ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που εργάζονται σε τομείς που αφορούν τη δίαιτα, τη διατροφή και τα τρόφιμα

Αριθμός Εισακτέων: 60

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: pmsdyn@gmail.com 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Βιογραφικό σημείωμα(σπουδές, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία)
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου 
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών 
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Πρόσφατη φωτογραφία (να επισυνάπτεται στην αίτηση)

Να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα, Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, 2ος όροφος, Γραφείο 31–Ποταμιάνος Σπύρος.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 20 Ιουνίου 2019

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα