Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τίτλος προγράμματος, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια, προθεσμία, τρόποι επικοινωνίας
Ανοιχτά βιβλία σε ένα γραφείο και γυαλιά μυωπίας
18/12/2018 | 06:00

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονοµία, Άµυνα & Ασφάλεια» του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, προκηρύσσει 60 θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών.

Τίτλος Προγράμματος: «Οικονοµία Άµυνα & Ασφάλεια»

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων:

 1. Πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα Χρηµατοοικονοµικών, Οικονοµικών
 2. Πτυχιούχοι Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών 
 3. Πτυχιούχοι των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων
 4. Πτυχιούχοι των Σωµάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής 

Δικαιολογητικά: 

 • Υπογεγραµµένη αίτηση υποψηφιότητας:
 • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (λόγοι ενδιαφέροντος)
 • Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
 • Περίληψη διπλωµατικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων(αποθήκευση CD-ROM ή USB stick)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνοµικής ταυτότητας 
 • ∆ύο φωτογραφίες
 • ∆ύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.625 ευρώ

Προθεσμία: έως Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: 

-Γραµµατεία Π.Μ.Σ. στην «Οικονοµία Άµυνα και Ασφάλεια» 

Διεύθυνση: Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100

Τηλέφωνα: 2710230128 και 2710230123

Ε-mail: eds@uop.gr

Σχετικά Άρθρα