Μεταπτυχιακά από το Παν. Δυτικής Αττικής

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Παν. Δυτικής Αττικής
Δικαιολογητικά - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
18/07/2019 | 06:00

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οργανώνει νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά τις Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση:
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Κείμενο προθέσεων φοίτησης
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1), τηλ. 210 5385310

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: Έως 7 Σεπτεμβρίου 2019

Αρχείο