Χαροκόπειο: Εξειδίκευση στη Γεωγραφία

Ειδήσεις
Χαροκόπειο: Εξειδίκευση στη Γεωγραφία
Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Προθεσμία
27/06/2019 | 15:15

Το Τμήμα Γεωγραφίας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την λειτουργία νέου προγράμματος μεταπτυχιακών.

Αφορά την Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου.

Κατευθύνσεις:

  1. Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών
  2. Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
  3. Γεωπληροφορική

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου 
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 36 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: έως 22 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiaka.pdf