Μεταπτυχιακά από το Γεωπονικό Παν. Αθηνών (30 θέσεις)

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Γεωπονικό Παν. Αθηνών (30 θέσεις)
Προθεσμία - Πιστοποιητικά και στοιχεία επικοινωνίας
31/05/2019 | 06:00

Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: “Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος”.

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση:
  • Μία φωτογραφία ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου
  • Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης αγγλικής γλώσσας
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά
  • Δύο συστατικές επιστολές

 Η αποστολή των πιστοποιητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: pmsefp@aua.gr.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 24 Ιουνίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 210 5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη) 

Σχετικά Άρθρα