Μεταπτυχιακά από το Αριστοτέλειο

Ειδήσεις
Μεταπτυχιακά από το Αριστοτέλειο
Πιστοποιητικά, προθεσμία, στοιχεία επικοινωνίας
09/06/2019 | 06:00

To Τμήμα Ιατρικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 15 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας - Τεχνολογία Συσκευών Καρδιοχειρουργικής».

Σημειώστε τα απαραίτητα πιστοποιητικά:

  • Αίτηση:
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, διδακτική/επαγγελματική εμπειρία)
  • Πιστοποιητικό γνώσης μιας ξένης  γλώσσας
  • Αποδεικτικά ερευνητικής και συγγραφικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης 

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Ιουλίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας:

2310 999338 (ώρες 10:30 π.μ-13:00 μ.μ.), E-mail: [email protected]