Καποδιστριακό: Μεταπτυχιακά στην Εκπαίδευση

Ειδήσεις
Καποδιστριακό: Μεταπτυχιακά στην Εκπαίδευση
Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα - Λήγει η προθεσμία
27/06/2019 | 13:45

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νέο πρόγραμμα αφορά την Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση:
  • Βιογραφικό σημείωμα (+φωτογραφία μικρού μεγέθους)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Κείμενο με λόγους και κίνητρα συμμετοχής στο ΠΜΣ
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.600 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiaka.pdf