Εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό
Oλόκληρο το πρόγραμμα
υποτροφία
29/04/2019 | 06:00

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός».

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας 
 • Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων (λόγοι ενδιαφέροντος και παρακολούθησης ΠΜΣ)
 • Υπόμνημα εργασιών / πορτφόλιο
 • Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (ώρες 11:30-14:00), ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση: Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτίριο Εδρών, 8ος όροφος Πανεπιστημιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη.

Το διάστημα 22 Απριλίου μέχρι και 5 Μαΐου η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικά.

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: έως 14 Ιουνίου 2019

Πληροφορίες:

- Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τηλέφωνο: 2310995825

E-mail: envi@arch.auth.gr 

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyxiako.pdf