Εξειδίκευση στον Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στον Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών
Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά, προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
02/02/2019 | 06:00

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Κριτήρια Επιλογής:

 1. Βαθμός πτυχίου 
 2. Βαθμολογία στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών
 3. Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία
 4. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 5. Επαγγελματική δραστηριότητα
 6. Ερευνητική δραστηριότητα
 7. Συστατικές Επιστολές

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση:
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Βεβαιώσεις από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα
 • Πιστοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας 
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων
 • Συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Υποβολή δικαιολογητικών:

 1. Μέσω e-mail: mscauto@uniwa.gr με την ένδειξη: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (αρχείο PDF)
 2. Στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

- Γραμματεία

Τηλέφωνο: 210 538 1540 

Ε-mail: mscauto@uniwa.gr