Εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο (75 θέσεις)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο (75 θέσεις)
Ειδικεύσεις, προθεσμία - Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
Φοιτητής με στολή αποφοίτησης-απόκτηση μεταπτυχιακού
27/05/2019 | 06:00

Η Νομική Σχολή, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο» (Business Law).

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης:

Ειδικεύσεις:

  1. Εταιρείες και Χρηματοδότηση (Corporate Law and Finance)
  2. Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός (Industrial Property and Competition Law)
  3. Ναυτικό Δίκαιο (Maritime Law)

Αριθμός εισακτέων: 25 άτομα ανά ειδίκευση

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης

Διάρκεια: 12 μήνες

Δίδακτρα: 1.200 ευρώ

Προθεσμία: έως 8 Ιουλίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiakoekpa.pdf