Εξειδίκευση στις Διεθνείς - Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στις Διεθνείς - Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
Δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία
Ηλιάνα Καλούπη
30/07/2019 | 06:00

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, με τίτλο: "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές".

Αφορά:

  1. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων
  2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: ΕΔΩ
  • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 24 μήνες

Δίδακτρα: 4.200 ευρώ

Προθεσμία: Έως 9 Σεπτεμβρίου 2019

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210-8203642, [email protected]