Εξειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (Δωρεάν)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (Δωρεάν)
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας
26/03/2019 | 06:00

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανακοινώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική".

Πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών:

 1. Οικονομίας και Διοίκησης
 2. Κοινωνικών
 3. Θετικών 
 4. Απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση: ΕΔΩ
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
 • Δήλωση ενδιαφέροντος με λόγους συμμετοχής και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg)

Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 μήνες (πλήρης), 30 μήνες (μερική)

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες:

- κα Γιωτοπούλου Ιωάννα

Τηλέφωνο: +30 28310‐77405

Fax: +30 28310‐77404

- Ιστοσελίδα του Τμήματος: ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα