Εξειδίκευση στην Ογκολογία

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στην Ογκολογία
Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δήμοι
Ηλιάνα Καλούπη
17/07/2019 | 09:45

Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, που αφορά την Ογκολογία, οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτογραφία

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 3.000 ευρώ

Προθεσμία: Έως 4 Σεπτεμβρίου 2019

Πατήστε το κουμπί "Ολόκληρο το πρόγραμμα" για περαιτέρω πληροφορίες.

Αρχείο
Ολόκληρο το πρόγραμμα
PDF icon
metaptyhiako.pdf