Εξειδίκευση στη Μοριακή Βάση Νοσημάτων του Ανθρώπου (ΔΩΡΕΑΝ)

Ειδήσεις
Εξειδίκευση στη Μοριακή Βάση Νοσημάτων του Ανθρώπου (ΔΩΡΕΑΝ)
Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτητής με κόκκινη μπλούζα
05/03/2019 | 14:15

Η Ιατρική Σχολή, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: "Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου".

Συμμετέχουν Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων:

 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Βιολογίας
 • Χημείας
 • Βιοχημείας
 • Βιοτεχνολογίας
 • Μοριακής Βιολογίας
 • Άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο
 • ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (λόγοι εκπόνησης σπουδών)
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
 4. Αντίγραφο πτυχίου
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Tεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών
 7. Μια φωτογραφία ταυτότητας
 8. Δυο συστατικές επιστολές

Τα δικαιολογητικά θα σταλούν μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: adamakim@uoc.gr σε ένα αρχείο μορφής PDF το οποίο θα φέρει το όνομα του υποψηφίου.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη στο e-mail: adamakim@uoc.gr με την ένδειξη το όνομα του υποψηφίου.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: έως Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Πληροφορίες:

- κα Μαίρη Αδαμάκη

E-mail: adamakim@uoc.gr

Τηλέφωνο: 2810 394783

Fax 2810 394871